“La família, com a cél.lula básica de la societat, ha de ser cuidada i protegida, facilitant-li l’aprenentatge perqué visqui les diferents etapes del seu cicle evolutiu, no només sense desestructurar-se, sino sortint reforçada del procés.”