Orientació familiar

     La família és la cèl.lula bàsica de la societat i escola de humanizació on aprenem els valors i principis que ens han de permetre formar-nos com a persones responsables i felices.
    En l’actualitat la família está en crisi. Moltes famílies han perdut la referència dels valors morals i no ofereixen models vàlids per els joves. Això ha generat la deshumanizació de la societat a un ritme alarmant, el que fa necessària i urgent una intervenció.
    L’orientación familiar pretèn transmetre a les famílies i, en particular, a cada una de les persones que les composen, unes pautes educatives que puguin servir de referència i estrènyer els vínculs afectius romputs o deteriorats, al mateix temps que coneixen i accepten els seus drets i deures. Deixant enrere l’obsolet concepte de la “escola de pares”, entenem que la família és un sistema dins el cual influeixen tots i cadascú dels seus membres. Es doncs, a tots ells, als que es dirigeix la intervenció.

      Si vols demanar una cita pots fer-ho mitjançant aquest enllaç o per telèfon.