Orientació per a la vida

     Les dones que han avortat presenten diferents reaccions que afecten a la totalitat de la seva persona: físiques, psicològiques, emocionals, relacionals i espirituals, que configuren la realitat de l’avortament com una experiència traumática que han abortado manifiestan diferentes reacciones que afectan a la totalidad de su persona: físicas, psicológicas, emocionales, relacionales y espirituales que configuran la realidad del aborto como una experiència traumàtica per quasi totes elles. Aquesta afirmació està avalada per estudis com l’anomenat “Women who suffered emotionally from abortion: a qualitative synthesis of their experiences“, que recull els resultados de 987 dones que van avortar, a qui se’ls va passar una enquesta. (Veure informe en castellà, cortesia de Red Madre). Les conclusions d’quest i d’altres estudis permeten concloure que l’avortament té conseqüències negatives per la persona i que es manifesten en forma d’una sintomatologia que podría agrupar-se sota la denominació de trauma post-avortament o síndrome post-avortament.

    Des del COF, conscients de les conseqüències negatives que genera l’avortament en la persona, oferim un acompanyament a qui ha patit aquesta experiència.

      Si vols demanar una cita pots fer-ho mitjançant aquest enllaç o per telèfon.